+420 273 132 658
nf-senior@email.cz

Kde pomáháme

Proč Projekt Láska?

POMÁHÁME SENIORŮM TAM, KDE SLYŠÍ POUZE ODMÍTÁNÍ. STÁŘÍ SE JEDNOU BUDE TÝKAT KAŽDÉHO Z NÁS.

Podporujeme rodiny, které chtějí o své blízké pečovat v domácím prostředí. Podporujeme ty, kteří vzhledem ke své finanční situaci, bohužel tuto možnost nemají. Právě jim je určen Projekt Láska. Společně dokážeme lásku rodinám poskytnout, aby ji předali svým blízkým.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS Z MNOHA ORGANIZACÍ POMÁHAJÍCÍCH SENIORŮM?

  • JAKO JEDINÍ UMÍME POMOCI FINANČNÍ ČÁSTKOU OKAMŽITĚ.
  • PRACUJEME ZDARMA.
  • VEŠKERÉ DARY JSOU POUZE PRO SENIORY, KTEŘÍ BYLI VŠUDE JINDE ODMÍTNUTI.
  • PŮSOBÍME V RÁMCI CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.

ADOPCE SENIORA umožňuje pomáhat přímo konkrétnímu seniorovi. Preferujeme osobní kontakt, není však podmínkou. Více mailem
nf-senior@email.cz. Aktuálně se snažíme sehnat pomoc paní Sylvě, Růženě a Zlatě.

16.9.2022 Děkujeme za možnost pomoci panu Karlovi P. (81let) z Tábora, kterému jsme pomohli (pro někoho možná malou) částkou 400Kč. Pro pana Karla je to však částka, která mu umožnila zakoupení elektrické vyhřívané deky, která mu ulevuje od revmatických bolestí. Z důchodu mu po uhrazení veškerých plateb nezbývá nic, z čeho by si mohl našetřit. A to ani pro někoho jiného možná minimální částku 400Kč. Náš nadační účet je momentálně zcela vyčerpán. Věříme, že se opět zaplní a my budeme moci dále šířit lásku i takto drobnými dary lidem, kteří pomoc již nečekají. Dotace nečerpáme, pracujeme zcela zdarma a poskytujeme přímou finanční pomoc tam, kde je ostatními odmítnuta. Děkujeme všem dárcům. 🥰

30.8.2022 Paní Sylva je invalidní důchodkyně z libereckého kraje. Přestože hovoří několika jazyky, nemůže sehnat díky svému zdravotnímu stavu po mozkové mrtvici brigádu. Během léta musela přerušit práci v kině a nyní jí opět reálně hrozí vystěhování z bytu. Paní Sylva se ráda setká osobně s případným podporovatelem, čí podporovateli, kteří by jí v neřešitelné situaci pomohli. Může nabídnou své znalosti jazyků i jako protislužbu, práci by měla jakoukoli ráda a tato jí je nejbližší. Děkujeme za podporu.

1.9.2022 Paní Růžena (68 let) žije od loňského léta po hospitalizaci v nemocnici na LDN ve středočeském kraji. Bohužel díky zdravotním komplikacím zůstala na lůžku a nemohla si nadále přivydělávat, jak byla zvyklá. Přišla tak o byt. Díky nízkému důchodu ji nepřijali do žádného domova pro seniory a je nucena zatím pobývat na LDN. Ještě před rokem byla naprosto soběstačná, tato situace je pro ni velmi náročná. Pomalu se učí opět chodit. Pokud budete chtít paní Růženu podpořit, rádi předáme osobní kontakt. Děkujeme.

22.7.2022 Paní Zlata K. (69 let) žije na Teplicku. Do konce srpna se musí vystěhovat z nádražního bytu, kde žije téměř 50 let, který získala jako dělnice, která pracovala u drah. Paní Zlata s terénní pracovnicí intenzivně hledají nové bydlení. Největší překážkou jsou ovšem stanovené kauce ve výši 2-3 nájmů a požadovaná okamžitá úhrada 1. nájemného. Z financí paní Zlaty není možné takové částky bohužel našetřit. Děkujeme za případnou podporu.

22.7.2022 jsme mohli díky vaší pomoci poslat velmi důležitou pomoc ve výši 1000Kč paní Sylvě, které již pomáháme delší dobu a která se potýká se zdravotními komplikacemi, díky kterým nemůže docházet na brigádu, aby uhradila nájemné. Děkujeme.

12.6.2022 Paní Marie (82 let) z Rokycanska bydlí sama v malém domku, který byl již potřetí vytopen. Nezbyde jí částka cca 20 tisíc na výměnu dřevěné podklady v obýváku. Mimořádná sociální dávka jí byla zamítnuta, prý se má odstěhovat do domova pro seniory. Vidíme to jinak, pokud i vy, budeme rádi za podporu, aby paní Marie mohla i nadále žít ve zdravém prostředí. Případným dárcům rádi předáme přímý kontakt. Děkujeme.

5.4.2022 Náš účet je momentálně vyčerpán. Ozvala se nám paní Sylva (62let), která po vyléčení zlomené ruky nastoupila na brigádu, aby mohla hradit nájem. Výplatu však dostane až v květnu a peníze na nájem nemá možnost nikde získat. V minulosti jsme ji již podpořili. Paní Sylva má velmi přísnou dietu díky svému zdravotnímu stavu a invalidní důchod II. stupně. Vše zvládá hradit, ale nyní díky zlomené ruce měla bohužel období, kdy do práce chodit nemohla. Pokud budeme moci, rádi ji podpoříme.
(Díky paní Kateřině jsme mohli 10.5. pomoci částkou 500Kč. Paní Sylva velmi děkuje, říkala, že to bylo na poslední chvíli. Děkujeme i my).

18.3.2022 jsme předali příspěvek panu Milanovi S. z Českých Budějovic ve výši 3000Kč. Pan Milan (79 let) se stará o manželku, která je velmi těžce nemocná a je na jejich společnou žádost je na poslední dny doma. Prožili spolu více než 50 let a nedovedou si představit odloučení. Jedná se o velmi citlivou situaci. Příspěvek mu pomůže obstarat pro manželku důstojný obřad v místě, odkud pochází. Měli pro tuto chvíli našetřeno, ale vzhledem ke stálému zdražování, jsme se rozhodli přispět a doplnit chybějící prostředky. Díky vaší pomoci budou moci v klidu prožít poslední společné chvíle.

18.3.2022 jsme jen díky vám, co jste nás podpořili, mohli jsme pomoci paní Janě K. (55 let), také z budějovicka. Podporou ve výši 2000Kč jsme jí pomohli v její nelehké situaci, kdy se ze všech sil snaží pečovat o svého tatínka (78 let). Podařilo se jí získat bezbariérový nájemní byt, kde budou žít společně. Tato částka na na kauci jí bohužel chyběla a vzhledem ke všem ostatním měsíčním výdajům, neměla možnost ji získat. Děkujeme.

6.3.2022 jsme díky vašim darům mohli pomoci paní Libuši K. (81 let) ze přerovska, jejíž situaci známe již delší dobu. Žije velmi skromně. Starala se doma o manžela, i když sama není zdravá a ten ji tento týden opustil. Zaslali jsme ji podporu, která jí pomůže překlenout nejtěžší období. Mohli jsme finančně podpořit i pana Pavla Z. (77let) z Ostravy, který nás poprosil o částku ve výši 1320Kč na pevnou obuv, kterou si již sám ze svého důchodu po odečtení veškerých nákladů koupit nemohl. S ohledem na akutnost situace, velikosti čísla obuvi, které není typické a na to, že mu z důchodu skutečně nic nezbývá na koupi nových věcí, ji rádi zasíláme. S ostatními oděvy vypomůže charita. Dárcům velmi děkujeme.

1.3.2022 Děkujeme společnosti BigMedia spol. s r.o. za dar, který pro nás vybrala a my mohli pomoci seniorkám paní Blance J. (69let) a paní Evě R. (68let), které obě ztratily možnost přivýdělku díky platební neschopnosti společností, kam chodily na brigádu, aby mohly uhradit stále rostoucí náklady na nájemní bydlení a nepřišly o ně, což jim oběma reálně hrozilo. Pomohli jsme panu Filipovi S. (82let) s úhradou poskytované péče v posledních chvílích jeho života. Jeho velké přání bylo, aby mohl zůstat v domácím prostředí a to se podařilo. Mohli jsme také uhradit část ohromného doplatku za vodu, který byl způsoben poruchou a pan Z., který má velmi nízké příjmy, by tuto zátěž sám nezvládl. Velmi špatně chodí, celý život měl vše ohledně financí v pořádku, v současné době se, s ohledem na jeho velmi špatnou finanční situaci, řeší vyřízení dávky hmotné nouze a příspěvku na bydlení. Všem dárcům velmi děkujeme.

28.2.2022 Díky daru, který jsme obdrželi, můžeme pomoci dceři paní Marie J. (87let) z Trutnovska. Jejím velkým přáním je postarat se o svou maminku, která ji brzy opustí, v domácím prostředí. Chtějí tyto chvíle prožít společně. Za podporu děkujeme.

22.1.2022: Aktuálně hledáme podporu těchto seniorů, kteří jsou v nouzi a neřešitelné situaci: Pan Filip (82let) z malé obce u Břeclavi je velmi nemocný a chce být na konci svého života doma. Paní Blanka z Karlovarska (69let) a paní Eva (68let) z Písku řeší možnou ztrátu bydlení v nájemním bytě, kdy přišly díky vládním nařízením o možnost brigád. Obě již mají jinou domácí práci, ale dluh z ní nezvládnou uhradit. Dcera paní Marie (87let) z obce u Trutnova chce mít maminku, která zde již dlouho nebude, doma. Zaměstnavatel jí neumožní se o ni starat. Hrozí jí ztráta práce a tím je ohroženo i její nájemní bydlení.

Často se setkáváme s obdobnými situacemi, kdy se lidé ocitají skutečně v neřešitelných situacích proto, že jim např. majitel domu nechce vyjít vstříc v mimořádné situaci, nejsou pro ně kolonky v sociálním systému, jsou sami, nebo pokud mají děti, ti jsou často postaveni před volbu, zda mají přijít o práci, díky které hradí nájem, aby se mohli postarat o své staré rodiče, nebo je nechat osamocené v nemocnici či LDN. Jsou to velmi těžké osudy, které si nedokážeme představit, pokud o nich s těmito lidmi nehovoříme. Jedná se o lidi, kteří celý život poctivě pracovali, mnohým ještě stát sliboval, jak se o ně ve stáří postará… Situace je taková, že bychom jim rádi pomohli alespoň my, když ostatní z mnoha důvodů pomoc odmítnou. Za všechny děkujeme.

12.1.2022: Nadále podporujeme paní Růženu, která je po operaci a po stěhování z nemocnice v současné době na LDN jako nechodící pacient. Je naprosto sama, z bytu bude vystěhovaná do konce roku, což je situace, která jí po psychické stránce (navíc před Vánoci) příliš nepřidává. Přislíbili jsme jí pomoc s úhradou rozšířené rehabilitace na LDN, aby se opět postavila na nohy. Ta stávající bohužel není v takové míře. Paní Růžena byla ještě v létě naprosto soběstačná. Uhradíme za ni také poplatky, které jsou požadovány na vyplnění podkladů potřebných pro podání žádosti k pobytu v domově pro seniory.

Kdo s námi sleduje osud paní Růženy, která se během půl roku stala ležícím pacientem na LDN, přišla o nájemní bydlení a nemá zatím žádné potvrzené vyhlídky na umístění do domova pro seniory, bude velmi ráda za jakoukoli i psychickou podporu. Je sama, nemá žádné příbuzné. S jejím svolením můžeme poskytnout telefonický kontakt těm, kteří by ji mohli povzbudit. Děkujeme všem.

15. a 17.12. jsem mohli ještě jednou pomoci paní Sylvě, která si i invalidním důchodu II. stupně musí přivydělávat, aby zvládla uhradit nájem. Zlomila si ruku a nemohla chodit na brigádu. Její situaci známe a jsme rádi, že jsme mohli pomoci.

Za podporu děkujeme. Jen díky ní můžeme pomáhat seniorům, kterým nepomůže nikdo jiný.

Paní Marii Č. z Hodonína jsme již podporovali. Díky vašim darům můžeme proplatit 24.11. pronájem přenosného kyslíkového koncentrátoru ve výši 2600Kč ještě jednou. Paní Marii umožní žít bez obav z výpadku elektřiny a také jí umožní opustit svůj byt, jít na procházku nebo si i nakoupit.

Dárcům velmi děkujeme.

Přispěli jsme 24.11. částkou 500Kč paní Růženě A. z Českých Budějovic, seniorce, která nutně a velmi rychle potřebovala invalidní vozík. Díky těmto „drobným“ částkám, které se vybraly od více lidí, bude vozík v nejbližších dnech předán. Tato rychlá pomoc jí umožní být soběstačná a podívat se ven ze svého bytu.

Děkujeme dárcům za paní Růženu A.

Dne 21.11. jsme mohli podpořit ještě jednou paní Růženu (67 let), která je po rychlé hospitalizaci a operaci v nemocnici. Předali jsme jí částku 5000Kč, která pokryje náklady na nájem. Ve svém stavu musela řešit zoufalou situaci, kdy jí hrozilo vystěhování z bytu, které je tímto opět naštěstí zažehnáno. Z plné nemocnice bude v pátek odvezena do LDN na doléčení a pak snad již bude moci jít domů. Mezitím se jedná s úřady o její podpoře a má podané žádosti do domovů pro seniory.

Za možnost pomoci paní Růženě velmi děkujeme a držíme jí palce.

Díky laskavé pomoci paní Jiřiny z 3.11. 2021 a dalších našich dárců můžeme pomoci manželům, kteří celý život pracovali a řádně platili nájem za byt. Manžel paní Pavly , Adam J. (74) z Ostravska je po těžké nehodě upoután na vozík. Paní Pavla opustila zaměstnání, aby se o něj mohla starat. Zdraví manžela pro ní bylo prioritní a nedokázala si představit, že by nemohli být spolu doma. Bohužel jí nenapadlo vyřídit si sociální příspěvky dříve, netušila, jaké jsou možnosti, proto situace došla takto daleko, že se ocitla bez příjmů a neuhradila nájem. Veškeré jejich úspory byly použity na bezbariérovou úpravu bytu. Vznikl jim 3 měsíční dluh na nájmu a pokud ho neuhradí, budou se muset vystěhovat. Příbuzné již nemají, jsou bezdětní. S ohledem na zdravotní stav pana Adama, je těžko představitelné, co prožívá jeho manželka, která se o něj chce starat a odmítá jeho umístění do jakéhokoli zařízení. Celý život prožili společně, nejsou si schopni představit, že by měli být odloučeni. Výše dlužného nájemného je ve výši 15000Kč.

Tuto částku jim, díky vaší laskavé podpoře, můžeme poskytnout, aby mohli i nadále žít společně ve svém domově. Děkujeme.

Finanční prostředky, které máme k 9.9.2021 k dispozici máme téměř vyčerpány. Přislíbili jsme podporu v dalším měsíci paní Růženě a čeká nás úhrada poskytovateli domácí hospicové péče za péči o pana Zoltána. Všem, kteří s námi rádi pomáhají přímo a konkrétním lidem, velmi děkujeme za podporu.

Příběhy lidí, pro které hledáme pomoc:

Paní Růženě (67 let) jsme již jednou pomohli. Podpořili jsme ji ještě jednou 29.9. částkou 5000Kč. Nyní je v situaci, kdy jí byl odmítnut příspěvek na bydlení, které nezvládá hradit a to také z důvodu, že nemá nájemní smlouvu, ale smlouvu podnájemní. Paní Růženě její zdravotní stav nedovoluje přivýdělek, díky kterému dokázala nájem dříve hradit. Domovy pro seniory mají plný stav a jí reálně hrozí výpověď z bytu. Sociální bydlení ze strany města není možné získat. Je naprosto sama, nemá žádné příbuzné.

Za každou pomoc děkujeme.

Pan Ladislav (77 let) – senior s rakovinou slinivky břišní.

Děkujeme, že jsme mohli pomoci s úhradou služeb domácí hospicové péče, kterou by si nemohl dovolit.

S poskytovatelem domácí hospicové péče v okrese Písek jsme domluveni na podpoře seniora (76 let), který by rád zemřel doma, jeho finanční situace by však domácí péči neumožnila. Jedná se o měsíční úhradu 7500Kč.

Pan Zoltán zemřel. Zemřel však doma tak, jak si přál. Děkujeme, že jsme mohli pomoci.

Paní Růžena (67let) – je seniorka z okresu Neratovice, které se zhoršil zdravotní stav natolik, že je nepohyblivá. Na příspěvky od státu bude čekat nejméně 2-3 měsíce, nikoho nemá a své finanční rezervy zcela vyčerpala.

Díky vám jí můžeme začátkem září pomoci a za to velmi děkujeme. Rádi bychom jí pomohli i další měsíc. Společně se nám to může podařit a pak by byly obavy paní Růženy o možné vystěhování z bytu zažehnány.

Paní Marie – je seniorka z Hodonína, kde řádilo tornádo. Je odkázána na dýchání pomocí elektrického kyslíkového koncentrátoru. Nejen, že se bojí každého výpadku proudu, ale nemůže opustit své bydliště. Rádi bychom jí přispěli na pronájem přenosného kyslíkového koncentrátoru, který činí 2600Kč měsíčně.

S paní Marií čekáme na vyjádření poskytovatele kyslíkového koncentrátoru. Díky daru z 3.8.21 jí můžeme pomoci. Uhradili jsme cenu 2600Kč za jeho měsíční pronájem a podpoříme ji i v měsíci září. Děkujeme.

Paní Sylva (61let) pobírá invalidní důchod II. stupně. Je sama, nemá rodinu. Hrozí jí vystěhování z bytu díky nedoplatku na nájmu 7000Kč, který vznikl za 2 měsíce, kdy neměla brigádu. Brigádou si musí i při svém zdravotním stavu přivydělávat, aby měla na úhradu nákladů, které jsou vyšší díky speciální dietě a lékům, které musí hradit. Každý měsíc si musí přivydělat alespoň 4470Kč, aby měla na pokrytí měsíčních nákladů. Brigáda jí skončila díky Covidové situaci a zrušení pracovní pozice. Paní Sylva již hledá další brigádu, s ní svou situaci zvládá. Je pro ní však neřešitelné uhradit částku 7000Kč.

Paní Sylvě jsme díky vaší pomoci mohli 3.8.21 pomoci doplatit zbytek dluhu ve výši 6000Kč. Paní Sylva se již nemusí bát vystěhování. Děkujeme.

Pan Harry (69let) je onkologický pacient. Stal se dlužníkem díky nereálnému vyúčtování na plyn. Reklamace mu byla zamítnuta. ÚP mu poskytl jednorázový příspěvek, který dluh nepokrývá celý. Zbývá 11376Kč, na které má splátkový kalendář po 1000Kč měsíčně. Částka 1000Kč měsíčně mu velmi chybí. Je velmi vyčerpaný a zoufalý, cestování na chemoterapie je pro něj vysilující. Pan Harry by si velmi přál v klidu dožít ve svém bytě.

Panu Harrymu jsme díky vaší pomoci mohli 3.8.21 pomoci doplatit zbytek dluhu ve výši 6826,75Kč. Pan Harry se již nemusí bát vystěhování. Děkujeme.

Pan Miloslav (60let) by rád zemřel doma. Pomůžeme přispět na domácí hospicovou péči, která pomáhá jemu i jeho manželce? Pan Miloslav má nádor na mozku. Manželka pacienta pracuje z domova, neví však, jak dlouho jí ještě zaměstnavatel tento režim umožní. Pan Miroslav je doma, kde chce také zemřít. O příspěvek na péči má zažádáno, zatím bez vyjádření.

Panu Miloslavovi můžeme pomoci díky daru, který jsme 3.8.21 obdrželi. Čekáme pouze na aktuální informace.

Množí se nám žádosti o jednorázové příspěvky pro seniory, kteří se ne vlastní vinou ocitají v situacích, kdy mohou skončit na ulici. Například nezaplacením nedoplatku na plyn po dlouhé zimě, kdy jim důchod na pár sto korun navíc již nevystačil. Nebo tím, že nespadají do kolonek pro sociální dávky, jako například důchodci ze Slovenska, kteří zde bydlí u svých dětí. Děti by museli opustit práci, aby se o ně nemocné rodiče mohli starat a tím by přišli o bydlení také. Toto jsou situace, kdy nepomůže nikdo jiný, jen lidé jako my. Chceme pomoci tam, kdy se pomoci senioři dovolat nemohou. Za každý i minimální dar děkujeme. Pomáháme prožít lidem důstojné stáří a jsme rádi za každého, kdo se k nám připojí. Šíříme lásku tam, kde už ji nikdo nečeká.

Pomáháme již 12 let. Díky vaší podpoře si pan Petr může dovolit životně důležitou dýchací masku, pan Oldřich má (zatím) střechu nad hlavou. Hrozilo mu, že se stane bezdomovcem po propuštění z LDN, kde byl po doléčení covidu. Tím se na jeden den bohužel i stal. Pro oba hledáme pomoc i nadále, zatím mají jen to nejnutnější. Obrátili se na nás sourozenci z Rakovnicka, jejichž maminku (74) mají propustit po operaci domů z nemocnice, kde je velmi nešťastná. Chtějí se o ni postarat. Sami to však nezvládnou. Nemají prostředky na domácí hospic, který jediný má volnou kapacitu pro dojíždění do rodiny a zajištění potřebné péče. Obrací se na nás lidé, kteří jsou v zoufalé situaci ne vlastní vinou a kteří potřebují finanční pomoc bez zbytečných průtahů. Každý případ pečlivě prověřujeme a pokud můžeme, pomáháme co nejdříve. Pomáháme s láskou a všem dárcům děkujeme.

Pan Oldřich (nar.1959) Byl začátkem března převezen z covidového oddělení na LDN k doléčení. Má být brzy propuštěn, jeho stav se naštěstí zlepšil. Pak nebude mít střechu nad hlavou. Má příspěvek 4060Kč jako podporu v nezaměstnanosti, který bude od dubna 3678Kč. Je v situaci, kdy po smrti manželky a po úrazu nastoupil delší pracovní neschopnost, následovala evidence na ÚP a ztráta bydlení. Snažíme se mu získat finance na úhradu kauce za bydlení a úhradu prvních nájmů, než bude schopný se sám postarat. Pan Oldřich život na ulici nezvládne. Sociální služba se zároveň snaží o získání bydlení v pečovatelském domě, to je však velmi zdlouhavý proces.

Zpráva ze dne 14.4.2021: Děkujeme všem, kteří podpořili a podporují pana Oldřicha. Podařilo se pro něj získat byt u komerčního pronajímatele o velikosti 1+KK se sociálním zařízením. Finanční prostředky byly použity na úhradu kauce a části nájemného, což zatím nestačí. Osud pana Oldřicha nám není lhostejný. V jeho podpoře pokračujeme.

Děkujeme všem za poskytnuté dary. Jsme rádi, že jsme i my mohli panu Oldřichovi pomoci k bydlení. Aktuálně se snažíme panu Oldřichovi vybrat peníze na pomoc do začátku.

Pan Petr (61 let) má rakovinu a potřebuje částku 5.135 Kč na pronájem kyslíkové masky, kterou nutně potřebuje k dýchání a zajištění péče během měsíce ledna. Byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, proti tomuto vyřazení bylo podáno odvolání, které dosud nebylo vyřízeno. V důsledku vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání jmenovaný přišel o své příjmy-příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a podporu v nezaměstnanosti. Do ledna 2021 pobíral příspěvek na bydlení, který mu z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy nadále nebude vyplácen. Od února 2021 zůstal zcela bez příjmu. V lednu 2021 byla podána žádost o invalidní důchod. Jídlo mu zajišťuje charita. Přispíváme mu na kyslíkovou masku.

Pan Petr v dubnu zemřel. Děkujeme všem za podporu. Děkujeme za to, že jsme mu mohli usnadnit jeho několik posledních týdnů života.

Paní Alena z Jeseníku (56let) se chce starat o svou maminku (85let), která je po operaci nepohyblivá. Aby jí mohla péči poskytnout, musí opustit práci, její manžel práci dlouhodobě nemá, žijí v nájemním bytě, jejich maminka také. Jedno dítě je od jara bez možnosti výdělku (krach firmy, propuštění), druhé studuje na VŠ. Pokud paní Alena opustí práci, celá rodina skončí na ulici. Pokud to neudělá, nepostará se o svou maminku, která chce být se svou rodinou a rodina to chce také. Paní Aleně jsme pomoci dokázali dohodou se zaměstnavatelem.

Pan Karel z malé vesnice v Jižních Čechách (73let) – nemoc v pokročilém stádiu, je zcela bez příbuzných, chce zemřít doma. Nemá peníze na úhradu péče domácího hospicu, protože má nízký důchod a jeho zdravotní pojišťovna tuto péči neproplácí. Panu Karlovi jsme bohužel nepomohli, nedokázali jsme vybrat potřebné peníze.

Paní Eva z Prahy (85let) – celý život žije v činžáku v nájemním bytě, ke kterému má vztah, žila zde ještě se svou maminkou. Dům koupil majitel, který se rozhodl nájemníky vystěhovat. Zdražuje nájem, léta provádí rekonstrukci… Paní Eva bydlí v podkroví, bez výtahu se do bytu nedostane. Výtah nefungoval na podzim 2 měsíce, netekla teplá voda, apod. Paní Eva nemá peníze na zvyšující se nájem, její důchod stačí, i po příspěvku na bydlení, pouze na současný nájem. Nemůže si zaplatit ani cvičení, které potřebuje kvůli zhoršující se hybnosti kloubů. Tu způsobilo i její uzavření v bytě po dobu, kdy nejezdil výtah a nemohla ani na procházky. Obecní byt v této lokalitě není možné získat, do domova pro seniory nechce, chce zůstat doma. Paní Evě jsme zajistili právní poradenství, kdy má zatím na další 2 roky bydlení zajištěno. Sama by na právníka peníze neměla a firma by ji (i neoprávněně) vystěhovala.

Všem co nás podpořili a podporují děkujeme.

Příspějte nadaci senior rychlou platbou

QR kód stačí vyfotit pomocí funkce Vašeho mobilního bankovnictví.